Tetka s ujkom

Laluha Milan

Informácie o diele #5731

Autor:

Laluha Milan

Dielo:

Tetka s ujkom

Technika:

Olej na vrecovine

Rozmery:

50 x 60 cm

Rok:

60. roky

Cena:

11 500,00

Zakúpiť dielo je možné až po prihlásení!