Výsledky online aukcií

Neznámy grafik

Beethoven

# 2727

aktuálna cena

10.00€

J. Jura

Buchlov

# 2726

aktuálna cena

20.00€

Ivan Horyna

Bratislava

# 2725

aktuálna cena

30.00€

Kveta Fulierová

Malá nočná hudba

# 2724

aktuálna cena

30.00€

Katarína Vavrová

Ex Libris Leo Bednárik

# 2719

aktuálna cena

40.00€

Ján Ťapák

Kompozícia

# 2723

aktuálna cena

50.00€

Veronika Filová

Bratislava

# 2733

aktuálna cena

20.00€

Karol Ondreička

Dary

# 2720

aktuálna cena

30.00€

Jozef Baláž

Pocta V. Hložníkovi

# 2718

aktuálna cena

20.00€

Stanislav Kollárik

Osamelý kvet

# 2721

aktuálna cena

20.00€

Miroslav Bravenec

Zjav

# 2717

aktuálna cena

20.00€

Marcela Kráľová

Krajina

# 2716

aktuálna cena

20.00€

Jozef Baláž

Vdova

# 2722

aktuálna cena

20.00€